EVALUERING AF 2017

Vejret var med os i 2017. Juli har været kølog og fugtig, men i de 2 og en halv dage, Lolland Rundt blev kørt, var det overskyet, men tørt. Desværre havde vi mange uheld i år, men heldigvis ingen med voldsom personskade.

Årets deltagere

Der var 256 deltagere i Lolland Rundt i 2017, deraf 14, der kun deltog én dag, Det var mindre end forventet. Der var 16 nye deltagere fra Lolland og Falster, formentlig som følge af den annoncekampagne, Lolland Rundt har gennemført i juni og juli.

Fredag var der andre cyklister på ruten. Det skyldtes, at Lolland Rundt havde lavet en aftale med en cykelklub på Femern, som indebar, at 64 tyskere fulgte en del af Lolland Rundts rute, og spiste med på frokostrasten ved Vester Skørringe. Vi håber i 2018 at se nogle af de deltagerne fra Femern som deltagere i Lolland Rundt.

Der var 40 førstegangsdeltagere, hvoraf 7 kun deltog én dag. Også det antal var mindre end forventet. Det mest markante træk ved årets deltagere var dog, at kun 2 af de deltagere, der var med for første gang i 2016, deltog i 2017. Bestyrelsen overvejer, om det er information via e-mail, der er mindre effektiv end det brev, vi tidligere udsendte med almindelig post.

Blå rute

Ud fra tilmeldingerne og spørgeskemaerne, ser det ud til, at kun 20-25 deltagere kørte den blå rute på 150 km. Bestyrelsen har besluttet at undersøge deltagerantallet nøje i 2018, og derefter evt. nedlægge den blå rute.

Spørgeskemaer:

Grill aftenen torsdag

Arrangementet torsdag aften var ikke tilstrækkeligt godt besøgt, og spørgeskemaerne udtrykte mindre tilfredshed med arrangementet. Det er derfor besluttet, at der i 2018 serveres en ”dagens ret” i stedet for grill. Prisen bliver 69 kr. (grill aftenen kostede 120 kr.)

Vareudvalg på rastepladser

Vareudvalget kritiseret, og kommentarerne bærer præg af, at der er varer i servicevognene, som deltagerne ikke ser. F.eks. har adskillige ønsket te og frugt, som rent faktisk var på servicevognene.
Servicevognene forestås i 2018 af Sakskøbing Tambourkorps Venner, som vil være mere opmærksom på at synliggøre vareudbuddet, og vil supplere det, f.eks. med müsli bar.

Musikken/festaftenen

Der var både ros og kritik af musikken. Bestyrelsen har besluttet at bruge samme musiker og sanger i 2018, men overvejer konceptet bag festaftenen, herunder om der overhovedet skal være musik.

Ruterne

Ruterne har fået ros, men der efterlyses kørsel på Nord- og Vestlolland og skilte, der ikke vendes, og så vil grøn rute til Dagli’Brugserne..
En rute på Nordlolland eller Vestlolland kræver et andet startsted end Sakskøbing. Grøn rute er for kort til at nå ret mange af Brugserne. Vi prøver i 2018 at ændre fordelingen af Brugser, så vi besøger 3 om fredagen og 3 om lørdagen (4 og 2 i 2017). Det giver nye ruter, men stadig begrænset mulighed for grøn rute i forhold til at nå ud til Brugserne.
Jord- og grusveje fik både ros og kritik. Vi fortsætter i 2018 med jord- og grusveje på grøn rute, men med anvisning af alternative veje på asfalt.
Eventyrruten fik ros. Ruternes længde fandtes passende, men må ikke være længere

Jubilæumsgaverne

Lolland Rundt skiftede i 2017 leverandør og design. Det faldt i god jord hos nogle, men ikke hos alle. Der opstod desværre en misforståelse, idet nogle mente, at der stor 2017 på jubilæumsgaverne. Der blev uddelt nogle ærespræmier for prisværdig adfærd under det 35. Lolland Rundt. På de gaver stod 2017. Men på jubilæumsgaverne stod antallet af år, altså 5 år, 10 år o.s.v.