EVALUERING AF 2018

Vejret var med os igen i 2018,. stemningfen var god, og der var ingen uheld på ruterne. Lolland Rundt 2018 fremstår som et af de bedste.

Årets deltagere

Der var 291 deltagere i Lolland Rundt i 2018. Deltagerantallet steg dermed med 33 i forhold til 2017.

Spørgeskemaerne vil blive evalueret, og resultatet vil blive bragt på denne side umiddelbart efter den 20/8 2018.