EVALUERING AF 2018

Generelt om Lolland Rundt i 2018

Årets Lolland Rundt 2018 fremstår som et af de Rundts allerbedste år. Alting lykkedes simpelt hen. Der var 290 deltagere (258 i 2017), vejret var smukt, og der var ikke et eneste uheld under kørsel på ruterne (men der var en skade på P-pladsen ved Sakskøbing Sportscenter). Også cykelsmeden kunne berette om et år med få problemer.

Service på rastepladserne var i år henlagt til Sakskøbing Tambourkorps Venneforening. Deltagerne roste de frivillige fra venneforeningen for god service, ligesom maden i Sakskøbing Sportscenter og ruterne blev rost.

Eventyrruten blev i år afviklet efter et nyt koncept, hvor børnene i højere grad blev motiveret til leg og spil. Det hjalp også, at der i år var 33 børn (til og med 14 år), hvilket er næsten dobbelt så mange som de sidste par år. Resultatet ser meget tilfredsstillende ud.

Årets deltagere

Der var 290 deltagere i Lolland Rundt i 2018. Deltagerantallet steg dermed med 32 i forhold til 2017. Der var 33 børn (til og med 14 år), hvilket er det hidtil højeste antal børn, der har deltaget i Lolland Rundt.

Gennemsnitsalderen for en deltager i Lolland Rundt var 55 år, det er et år eller to mindre, end vi er vant til.

Fordelingen af mænd og kvinder er helt lige, det vil sige, at der næsten præcis er lige så mange mænd som kvinder, der deltog i Lolland Rundt.

Den guidede rute

Som noget nyt blev der i 2018 kørt en guidet rute om lørdagen. Ruten var på 50 km. Deltagerne skulle selv transportere sig til Knuthenlund, hvor turen startede og sluttede med Flemming Wrist-Knudsen som guide.

Der blev gjort undervejs gjort holdt, og der blev fortalt om bl.a. Vesterborg sø, Museumsvejen, Reventlowparken (frokostrast) med museum, vejkrusifikset ved Horslunde, Signe Stub, Dodekalitten og Birket Bavnehøj.

Fordi startstedet var så langt mod vest på Lolland, blev der mulighed for at se områder, vi normalt ikke kan nå på Lolland, bl.a. blev der holdt rst ved Brugsen i Horslunde.

20 personer deltog. De har stort st alle tilkendegivet, at turen var en god oplevelse, som de gerne vil deltage i igen. Det overvejes i 21019 at starte i nakskov, så der er mulighed for transport med tog.

Spørgeskemaerne

Der indkom 149 spørgeskemaer, der er blevet evalueret af bestyrelsen. Deltagerne var generelt yderst tilfredse med alt, de blev spurgt om. Der blev vurderret på en skala fra 1 til 5, hvor 5 var det bedste. Alle spørgsmålene blev vurderet som 4 eller 5 i mellem 86% og 99%. Bestyrelsen vurderer på den baggrund, at deltagernes generelle tilfredshed er høj, og det har faktisk været svært at finde forhold, der skal forbedres.

Sakskøbing Sportscenter vil dog kigge på madpakkerne på ruterne, og forsøge at gøre det gode bedre.

Der blev spurgt til musikken lørdag aften. Resultatet af svarene var klart: Der skal være musik lørdag aften. Martin og Mette er hyret til 2019, men Martin kommer alene under det meste af spisningen, og spiller kun ganske lavt. Mette kommer til dessereten, og synger for os resten af aftenen.

Den blå rute (360 km) var også et emne på spørgeskemaet. Svarene viste et stort ønske om at bevare ruten, så det gør vi.

Brochure om Lolland Rundt i 2019 og 2020

Der har været et ønske om at brochuren for det kommende år bliver lavet hurtigere. Brochuren for 2019 foreligger allerede nu i et fortryk, og kan downloades under menuen "DOWNLOAD". Den kan også sendes med almindelig post, hvis den rekvireres på e-mail: kontakt@lollandrundt.dk

Tilsvarende vil en brochure for 2020 ligge i sekretariatet til udlevening under Lolland Rundt 2019.