LOLLAND RUNDT FOR 35. GANG 

Lolland Rundt er et arrangement med tradition for god planlægning, udstrakt service, oplevelser og godt humør. Deltagermæssigt er der ikke tale om et stort arrangement. I 2016 deltog ca. 280 cyklister. Lolland Rundt er et arrangement, man vender tilbage til. Mere end halvdelen af deltagerne har været med tidligere år, og enkelte har deltaget i alle de år, Lolland Rundt har eksisteret (d.v.s. at de i år 2017 deltager for 35. gang).

Lolland Rundt er imidlertid ikke en klub for de få udvalgte, der er god plads til nye - og de får en oplevelse for livet. I 2016 var der ca 60 nye deltagere i arrangementet. I 2017 forventes ca. 270 at deltage, heraf vil 50 - 80 være cyklister, som ikke har kørt Lolland Rundt tidligere.