Email

E-mail adresse til Lolland Rundt:

Gittefornitz@live.dk: E-mail vedr. tilmelding og spørgsmål til løbet.

Andre e-mail adresser til Lolland Rundt:

mpless0511@gmail.com: Kassereren.

Tilmeld