Evaluering 2022

 

Så fik vi afsluttet årets løb – og det var dejligt, at vi kunne mødes til tre dage på Lolland og i år også med en afstikker til Falster.

Det var 38. gang og 170 friske, og motiverede deltagere var mødt op for atter, at mødes med og gense cykelvenner fra alle steder i landet fra de tidligere år, samt at skabe nye cykelvenskaber.

Mange var som sædvanligt mødt op allerede om torsdagen, for at slå telt op bag Sporetscente-ret, indlogeret sig i hallen, på Campingpladsen eller Vandrehjemmet, samt for at hygge sig med en “fadbamse” til stegt flæsk med persillesovs i hallens cafeteria.

Fredagen startede i blandet vejr og meget vind, med at borgmester Simon Hansen fra Guld-borg-sund Kommune – med nogle velvalgte ord skød løbet i gang, hvorefter han med Oplevel-sesholdet fulgte Tamburkorpset på den sædvanlige festlige tur gennem byen på cykel, sammen med alle de forventningsfulde deltagere.

Lørdagen blev skudt i gang af vores tidligere mangeårige formand Lise Simon, som glædede sig over at vi atter var kommet på fuld styrke, men beklagede det lave deltagerantal. Men hun var fuld af fortrøstning til, at vi atter ville komme op på de ca. 260 som har været gennemsnittet i mange år, når vi får lagt Coronaen bag os. Men vinden var der stadig og den var kold.

Afstikkeren til Falster om lørdagen på den lange rute var tilsyneladende og godt valg da mange var glade for de nye veje og landskaber.

Søndagen blev skudt i gang af turens ældste deltager – Eli Kristensen der med sine 90 år var alderspræsident. Så alder er ingen hindring for at deltage. Vejret tilsmilede os – det var rigtigt varmt og næsten ingen vind.

At lægge ruter er et stort puslespil, som vores turlægger Jørn Erik tager meget alvorligt. Dag-li’Brugserne som er vores hovedsponsor, vil jo gerne have at vi aflægger deres depoter besøg, hvor de beredvilligt serverer kaffe, kage, frugt og i år også er.

Det begrænser vores muligheder i planlægningen, men i år fik vi en aftale om, at vi fik herlig-hederne – fra en af ​​de Brugser vi ikke kom forbi – med til et af vores egne depoter. Det gjorde, at vi pludselig kunne tilrettelægge ruterne i en helt anden retning. Der var dog stadig ruter der kom forbi butikkerne.

En anden udfordring er, at de gennemsnitstider vi lægger i vores program der beregner køretider, tager ikke højde for elcykler. Derfor var der flere som kom frem til depoterne før de var klar. Men da tiderne skal dække både med og uden el så skal vi opfordre til at se på bagsiden af ​​kortet, hvor det fremgaar, når depotet er klar, da vi ikke har ubegrænset personligt til at besætte depoterne og at de skal have tid til at skifte standplads. .

Oplevelsesruterne var også i år godt besøgt. Berit havde fundet mange gode stop, hvor der var noget spændende at se på og mulighed for leg med forskellige havespil.
I år havde vi også en fortællerute om “Det hvide guld” som vi kalder sukkeret her på disse kan-ter. Det var tredje fortællerute i en række. Den første i 2018 gik til det “bjergrige” Nordlolland og Dodekalitten og i 2019 til Sydvest Lolland med fokus på den store stormflodskatastrofe i 1872. Desværre var der kun 5 der deltog i årets tur og bestyrelsen vil overveje om den fortsat skal til-bydes og hvad emnet evt. skal være.

Men vi skal nok – med Jørn Eriks hjælp finde nye og spændende ruter, så vi også i 2023 kan køre vejen på Sydhavsøerne tynde.

Det var første år med Sportstiming, at man skulle tilmelde til det fulde løb, og det gik i store træk godt. Der var kun enkelte deltagere som skulle have lidt hjælp fra vores kasserer Marianne med tilmelding.

Som sædvanlig er det ikke gjort under løbet der er problemer med. Og i år havde Janne og Anne-Dorthe i Sporetscenteret atter tryllet med gode aftenretter samt fået kalibreret madpakker-ne, så man kunne spise så der ikke var madspild. Men ater i år også stor tak til det service-mindede halpersonale.

Men der skal også lyde en stor tak til de frivillige med Martin i spidsen fra Tambourkorpsets Støt-teforening, der styrer vores depoter, samt til Beredskabet med Kim og Jørn Erik der hver mor-gen starter klokken 0430, med at sætte skilte ud hver køredag og piller dem ned efter dagens løb.

Bestyrelsen har tænkt meget over hvorledes vi kunne forny konceptet med 3 dages cykelløb – samtidig med at vi skal være tro med alle traditionerne. Hvordan kan vi skaffe flere tilmeldinger og gøre løbet bedre kendt.

Vi arbejder derfor stadig på at lave en mere fyldig markedsføring og måske derigennem, at få flere med på landevejene.

En stor medspiller var i år Guldborgsund – og Lolland kommuner som støttede os økonomisk.

Det vil også være en kæmpe hjælp for os, hvis vores i forvejen trofaste medlemmer, kunne væ-re behjælpelige med udbrede budskabet og fortælle vidt og bredt om Folkecykelløbet Lolland Rundt – måske også dele vores Facebook opslag.

Atter engang stor tak til jer der deltog og forhåbentlig på gensyn i 2023

Hjemmesiden opdateres løbende når der er nyt.

Tilmeld