Evaluering 2021

 

2021 var et meget anderledes år på grund af Covid19. Vi valgte derfor at lave et endagsløb i overensstemmelse med de forsamlingsmæssige begrænsninger der var på det tidspunkt.

De var en stor succes med ca. 173 deltagere, hvoraf mange forlængede opholdet og selv kørte rundt på denne herlige ø.

Bestyrelsen formål var at ”holde gryden i kog” så vi ikke blev glemt. Vi er meget taknemmelige for at så mange deltog – stor tak for det både nye og tidligere deltager – fandt vej til Lolland.

Generelt om Lolland Rundt i 2019

Årets Lolland Rundt 2019 blev atter et godt år for vores forening. Der var 258 deltagere (290 i 2018), fantastisk vejr, ingen uheld og masser af glade motionister. Også cykelsmeden kunne berette om et år med få problemer – så alt gik op i en højere helhed.

Betjening af rastepladserne var atter i år henlagt til Sakskøbing Tamburkorps Venneforening som der var stor tilfredshed med, ligesom maden i Sakskøbing Sportscenter og ruterne blev rost. En del mente dog at frokostpakkerne var for store.

Eventyrruten blev atter i år efter det nye koncept, hvor børnene i højere grad blev motiveret til leg og spil krydret med små foredrag og historier hvilket der var generel tilfredshed med. Der deltog i år 22 børn til og med 14 år og med ledsagere deltog 30 i alt. Især fredagens samkørsel med de ældre i rickshaw fra Sakskøbing var nyt og spændende.

Desværre havde der været lidt problemer på skolen som betød at skolen gerne ville se sig frabedt at den blev benyttet fremover.

Årets deltagere

Der var 258 deltagere i Lolland Rundt i 2019. Deltagerantallet er 32 mindre end i 2018.

Gennemsnitsalderen for en deltager i Lolland Rundt var 56 år, hvad der er det normale gennemsnit.

Fordelingen af mænd og kvinder er næsten lige, det vil sige, at der næsten præcis er lige så mange mænd som kvinder, der deltog i Lolland Rundt.

Den guidede rute

Som i 2018 blev der også i 2019 kørt en guidet rute om lørdagen. Ruten var på 50 km. Deltagerne skulle selv transportere sig til Nakskov, hvor turen startede og sluttede med Flemming Wrist-Knudsen som guide.

I Nakskov hørte man bl.a. om Nakskovs skrækkelige historie med de mange krige, Victor Cornelins fra de Vestindiske Øer som blev skoleinspektør, man så kanonkulen i Kirken, Nakskov Havn, Værftet og det forsvundne Ø-rige. Og så ud i landet med stop ved Dannemare Brugs der var vært med sodavand og kage. Så til Rødby Fjord, hvor man på vejen så Arninge gamle elektricitetsværk, Stormflodsmuseet, mindehaven og Ispindemandens mange modeller i Gloslunde Præstegård – så til Hobyfundet og mindeparken, hvor frokosten ventede og hvor man fik et foredrag med en ekstern fortæller om indvindingen af fjorden. Herefter til Nord Europas største pumpestation i Kramnitze hvor foredraget fortsatte, inden turen gik tilbage til Nakskov med stop ved den gamle Stig Guldberg lejr i Kramnitze, fortælling om Sølvbjerghøj hvor Danmarks sidste offentlige halshugning fandt sted og slutteligt runestenen i Tillitze Kirke. 19 personer deltog i denne tur – et koncept som vi gentager i 2020 i et nyt område af Lolland med nye oplevelser.

Spørgeskemaerne

Der indkom 119 spørgeskemaer, der er blevet evalueret af bestyrelsen. Deltagerne var generelt yderst tilfredse med alt, de blev spurgt om. hvor 5 var det bedste. Bestyrelsen vurderer med baggrund i de modtagne tilbagemeldinger, at deltagernes generelle tilfredshed er høj, og det har faktisk været svært at finde forhold, der skal forbedres.

Sakskøbing Sportscenter vil dog kigge på størrelsen af madpakkerne så madspild minimeres.

Eventyrruten havde for lange strækninger for de små – den reducerer vi så turene max. bliver 30.km.

Der skal være musik lørdag aften. Martin og Mette er hyret til 2020, men volumen skal betydelig ned under spisningen så også de nærmeste borde kan snakke sammen.

Ønske om at man ikke sendte post men alene e-mail til tidligere deltagere.

Ønske om flere lademuligheder til mobiltelefoner og batterier til e-cykler.

Enkelte var ikke tilfredse med tidsintervallerne mellem depoterne – de var lukket når man kom frem.

Tilmeld