Om Lolland Rundt behandling af persondata

Lolland Rundt indsamler og behandler i henhold til Databeskyttelsesloven data uden samtykke, idet vi dels kun indsamler og behandler data, der er i den registrerede persons vitale interresse, dels har en legitim interesse ved indsamling og behandling af dataene, som ikke overgås af den registreredes interesse.

Det betyder, at vi kun registrerer data, der er nødvendige for at:

Administre deltagere i årets Lolland Rundt, herunder forplejning, overnatning, økonomi og jubilæumsgaver.
Registrere det antal år, vedkommende har deltaget.
Udsende invitation til årets Lolland Rundt til de sidste 3 års deltagere.
Hvilke persondata?

Vi registrerer de data, som deltageren indskriver i tilmeldingsblanketten på dette websted, det vil sige:

Navn
Adresse
E-mail
Telefonnummer
Fødselsdag
Oplysninger om deltagelsens omfang (forplejning, overnatning m.v.)
Videregivelse af data og cookies

Lolland Rundt anvender udelukkende data internt. Deltagernes data videregives eller sælges således ikke til anden part.

Der anvendes ikke cookies på Lolland Riundts hjemmeside.

Indsigt og sletning

Såfremt en deltager ønsker indsigt i de data, vi har registreret, bedes man anmode om indsigt ved henvendelse pr. e-mail til kontakt@lollandrundt.dk

Ønsdker en deltager sig slettet efter årets Lolland Rundt, skal det meddeles under løbet til kassereren eller formanden, eller efterfølgende ved henvendelse til kontakt@lollandrundt.dk.

Ønske om dataindsigt eller sletning efterkommes hurtigst muligt, hvilket normalt vil være indenfor et par dage.

Opbevaring af persondata

Persondata opbevares af Lolland Rundt hos kassereren med kopi hos formanden (private PC’er).